Best Boy And Best Girl of Classes I to IX 2016-17

Congratulations!!!

                       

SAKSHI.J IA          MANISH.B  IA            ZOFIA.B  IB              BHARAT.M IB      SINCHANA.H IC

                           

VEER.B IC              ANUSHKA.C ID        SIDDHARTH.C ID   SHRIGOURI.D IE     CHAITANYA.N IE

                                 

 PALLAVI.M IF        BHUVAN.N IF             BHUMIKA IG         SHREYAS.N  IG        KOMAL.D 2A 

                           

ROHIT.H 2A         JOYCELYN.R 2B          ARNAV.G 2B           SAANVI.P 2C         SUPREETH 2C

                           

POORVI.P 2D        SUTEJ.K 2D              KHUSHI.S 2E            ARYAN.S 2E        SPOORTI.R 2F

                    

TULASI.K 2G         ABHINAV.J 2G            JOANNA.B 3A         YOGESH.H 3A         AAPTI.K 3B

                           

ISHAAN.S 3B         SAANVI.P  3C             AMIT.D3C             ANANYA.S 3D           AMOGH.K 3D

                            

SWARNA.S 3E      ANMOL.P 3E          SANJANA.P 3F          TANUSHREE.P 3F      GAURAV.M 3F 

                             

 SANVI.P 3G    SOLOMON.H 3G         POORVI.H  3H             BHARGAV.H 3H    SHREYA 4A

                                 

GOUTAM 4A     ROSHANI 4B            AMRUT.A 4B               AASTHA 4C            VEDARTH 4C  

                                 

LAKSHYA 4D     SAMARTH 4D         NIKITA 4E                  BHAVITH 4E          BHOOMIKA 4F

                                 

RISHIT.V 4F     SHREYA.D 4G       MD.REHAN 4G              PRATIKSHA 4H       VISHWARADHYA 4H

                                    

SINCHA 5A      SHREYAS 5A          DIYA 5B                     ABHISHEK 5B          SIMRAN 5C

                                     

SURAJ 5C        VAIBHAVI 5D       PREETAM 5D               AISHWARYA 5E        SHARVIL 5E

                                         

SANJANA 5F   PRINCE 5F           PRATEEKSHA 6A          GOKUL 6A               SHIVEY 6B  

                                      

CHINMAY  6B   SMRITI  6C     ABHIJEET 6C                ANAGHA 6D           SARVESH  6D

                                          

SANJANA 6E   SHREENIKETH 6E  KUSHMA  6F  PRUTHVEESH 6F            ROHINI  7A

                                    

GARVIT 7A     KANIKA 7B          AMAN 7B                  SAKSHI 7C               KRISHAN 7C

                                

SAKSHI  7D   SURYANARAYAN 7D  KEERTI 7E         SUCHET 7E                RICHA 8A

                                     

PRANAV 8A   ASHWINI 8B       NIKET  8B                   GIRIJA 8C             SHREEYASH 8C

                                

NEHA 8D     SHASHANK  8D  SHREYA  8E             K.V.CHETAN 8E          HASHMITA 9A

                                 

KARTHIK 9A   SAIJYOTI 9B      OJAS 9B                    ARYA 9C                  PRATHAM 9C

                            

SANDHYA 9D K.ACHYUTH 9D GOPIKA 9E            RAGHAVENDRA 9E